Miejskie Przedszkole Nr 61

(Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 13 w Katowicach)

Plan współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym

w roku szkolnym 2019/2020

WRZESIEŃ:

- udział rodziców w zebraniu ogólnym z dyrektorem placówki oraz nauczycielami poszczególnych grup. Zapoznanie ze Statutem ZSP nr 13, Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego oraz planem dydaktyczno-wychowawczym przedszkola.

- pomoc rodziców w zorganizowaniu akcji „Sprzątanie Świata 2019”

-Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka-organizacja wojewódzkich obchodów uroczystości

PAŹDZIERNIK:

-uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej z  udziałem dzieci, przedstawicieli Rady Rodziców oraz całego personelu przedszkola

- spotkanie dzieci z pracownikami centrum stomatologicznego

- udział rodziców dzieci grupy najmłodszej w uroczystości''Pasowanie na przedszkolaka''

- pomoc rodziców w organizacji ''Dnia Dyni''

LISTOPAD:

-uroczystość z okazji Dnia Niepodległości z  udziałem dzieci,przedstawicieli Rady Rodziców oraz personelu przedszkola

- zabawy zorganizowane we współpracy z rodzicami z okazji obchodów Światowego Dnia Pluszowego Misia

- współpraca z MDK Szopienice – Giszowiec oraz rodzicami podczas organizacji XVII Międzyprzedszkolnego Przeglądu Małych Form Teatralnych w gwarze śląskiej (przewóz sprzętu, dekoracji, strojów, towarzyszenie dzieciom podczas występów)

- udział rodziców w zajęciach otwartych

- pomoc rodziców w organizacji ''Dnia Chleba''

GRUDZIEŃ:

- pomoc rodziców w organizacji uroczystości z okazji Dnia Górnika dla przedstawicieli  KWK "Murcki – Staszic"

- udział rodziców w przygotowaniu paczek mikołajowych dla dzieci

- pomoc rodziców w organizacji "Spotkania wigilijnego" w przedszkolu

STYCZEŃ:

- włączenie rodziców w organizację uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka

- spotkania z rodzicami przy kolędzie i jasełkach

 

LUTY:

zorganizowanie wyjścia dzieci ze wszystkich grup do MDK Szopienice-Giszowiec na spektakl teatralny

- pomoc w przygotowaniu strojów dla dzieci na bal karnawałowy

- pomoc w przygotowaniu Dnia Pizzy

MARZEC:

- uczestnictwo rodziców w zajęciach otwartych

 - pomoc rodziców w przygotowaniu rekwizytów do korowodu wiosennego z Marzanną ''Pożegnanie zimy i powitanie wiosny''

międzygrupowy Konkurs Wiedzy o Ruchu Drogowym z elementami turystyki rowerowej

KWIECIEŃ:

- organizacja XV Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy O Ruchu Drogowym Z Elementami Turystyki Rowerowej

- pomoc rodziców w organizacji pochodu ulicami osiedla pod hasłem: „Kwiaty zamiast śmieci”

- uczestnictwo rodziców w zebraniach poszczególnych grup

MAJ:

- włączenie rodziców w organizację uroczystości z okazji Dnia Matki i Ojca

- pomoc rodziców w organizacji całodniowej wycieczki dla wszystkich przedszkolaków

- spotkanie z dziećmi nowo przyjętymi do przedszkola i ich rodzicami w ramach programu adaptacyjnego „Jak pomóc dziecku przekroczyć próg przedszkola”

CZERWIEC:

- pomoc rodziców w organizacji Dnia Dziecka

- zaangażowanie rodziców w przygotowania festynu rodzinnego w ogrodzie przedszkolnym

uroczyste zakończenie roku szkolnego  z udziałem rodziców i całego personelu przedszkola – "Pożegnanie Starszaków''

Cały rok:

- udział w konkursach według ofert

- udział w programach: ''Czyste powietrze wokół nas'',''Kubusiowi przyjaciele natury'',''Bezpieczny przedszkolak''

-uczestniczenie w koncertach muzyki poważnej w wykonaniu artystów Agencji Silesia

-uczestniczenie dzieci grup starszych w warsztatach edukacyjnych ''Szkółka gwary śląskiej''

-wspieranie dzieci w akcjach społecznych i ekologicznych organizowanych na terenie przedszkola

-pomoc rodziców w przygotowaniu prac, strojów i rekwizytów do konkursów 


 

godlo200 ava28129  katowice katowice logo poziom kolor


Copyright © 2013. All Rights Reserved.